Skan Color

Jakość

FIRMA SKAN COLOR dysponuje wszelkimi atestami, świadectwami oraz aprobatami ITB i PZH, Certyfikatem Zgodności z Aprobatą Techniczną CZ ITB nr 62/1997, dopuszcającym wytwarzane produkty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

FIRMA SKAN COLOR udziela gwarancji na konstrukcję produktu, jakość profili, szkła oraz na autoryzowany montaż. Gwarancja na okna i drzwi (z tworzywa sztucznego) obejmuje okres 5 lat od chwili zakupu:

  • usterki ujawnione w terminie objętym gwarancją, wynikłe z winy producenta, zostaną usunięte w czasie możliwie najszybszym,
  • producent nie ponosi odpowiedzialności za braki powstałe w wyniku wadliwego montażu przeprowadzonego przez kupującego,
  • kupujący otrzymuje przy zakupie kartę gwarancyjną, z jej treścią kupujący zapoznaje się w chwili zakupu i potwierdza to własnoręcznym podpisem na niniejszym dokumencie,
  • kwestie sporne wynikające z dokonanej transakcji, a nie uregulowane niniejszą kartą, rozstrzygane będą w oparciu o odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym względzie przepisy.